Ultima ora

Viata lumii

Video

Stiri

Evenimente

Cauta in revista

Imaginatia
Imaginaţia este garanţia libertăţii. Tema a fost dezvoltată de Sartre in Fiinţa şi Neantul. În imaginar orice este posibil. Îmi pot imagina că sunt pe Lună, că am migrat în altă epocă a vieţii pe pământ etc. Viaţa cheamă mereu soluţii, iar rezolvarea lor trece prin exercitarea imaginaţiei. Suntem liberi în măsura în care putem imagina. Între urmarea unei căi bătătorite şi soluţia nouă, creator este un drum care este al imaginaţiei. Nu este cu adevărat liber decât omul care este capabil să imagineze ceva nou. "Idealul eului" (care include o ierarhizare a valorilor, pe care eu am schiţat-o, dar urmează să o dezvolt) încorporează exerciţiul imaginativ; în măsura în care acest ideal este virtual, tinde către mai sus, deci nu se mulţumeşte cu soluţiile gata fabricate. Calea regală către libertate include (1) refuzul, (2) acceptarea unei injoncţiuni de la o instanţă axiologic superioară (exemplu: tatăl "suprareal" în locul tatălui biologic), (3) soluţia obţinută prin imaginaţie, (4) aplicarea ei, ca act liber, în condiţiile reclamate de realitate.

Acest joc cu largă deschidere între realitate şi imaginaţie care mereu reajunge la punctul de plecare pentru a se îndepărta şi re-reajunge (într-o mişcare ciclică şi teoretic infinită) este însuşi exerciţiul libertăţii. Însă momentul privilegiat al ciclului este momentul în care intervine imaginaţia.

Ion Vianu

este psihiatru, romancier, memorialist, eseist, un observator constant şi atent al vieţii intelectuale şi publice de la noi şi de pretutindeni.

DE ACELAŞI AUTOR

Toate articolele acestui autor
*
Foto: The Meta Picture, Imagination

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

Atentie, se interpreteaza!