Ultima ora

Viata lumii

Ştiri

Cauta in revista

Teroarea ontologică
Vechiul Testament poate fi citit ca istoria unor neîncetate recăderi în idolatrie a unui popor care a primit mesajul monoteist. Prin monoteism primesc evreii forţa fanatică de-a cuceri Canaanul; recăderea în idolatrie este imediată, când evreii rătăcesc încă în deşert. Revolta fiind înăbuşită sângeros de batalioanele de "talibani" leviţi, se poate relua campania.

Şi apoi, ori de câte ori se întâmplă o nenorocire celor două regate (Iuda şi Israel), apar proféţii care admonestează şi culpabilizează poporul, acuzându-l de singurul păcat major, idolatria. "A fi" devine astfel singura condiţie care asigură – nu mântuirea – ci, pur şi simplu, existenţa naţiunii. "A fi" (condiţia monoteistă) prin opoziţie cu "a avea" (condiţia idolatră) este poziţia victorioasă, agresivă prin definiţie, dar şi modalitatea prin care poporul îşi rumegă vinovăţia în exil şi în momentele de depresie profundă a naţiunii, în exil. Astfel că apare o dialectică între momentul cuceririi, monoteist, şi momentul juisării, idolatru. Ciclul se reia.

Dar discursul profetic este de o asemenea violenţă, atât de învinovăţitor, atât de distructiv, încât autori ulteriori, aparent, au simţit nevoia să-l edulcoreze, amintind că victoria finală stă totuşi la orizontul "poporului ales". Rămâne acest sentiment apăsător al vinovăţiei, care produce teroare. O numesc teroare ontologică. Discursul profetic echivalează cu
dacă nu eşti, vei pieri. 
Sau:
mori, fiindcă posezi. 
Şi, mai târziu, în discursul creştin, teroarea Iadului este tot de natură ontologică, lista păcatelor fiind una a încălcărilor poruncii de-a fi.

Sunt exceptate din lista ontologică numai valorile de supravieţuire, nu excesele. Natura umană este contrazisă sistematic: prin spaimă, singurul discurs eficient când este vorba de domolirea lui animal excessivum.

Ion Vianu

este psihiatru, romancier, memorialist, eseist, un observator constant şi atent al vieţii intelectuale şi publice de la noi şi de pretutindeni.

DE ACELAŞI AUTOR

Toate articolele acestui autor
*
Foto: Jacopo Tintoretto, Evreii în deşert

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

Comentaţi la obiect, arătându-le preopinenţilor curtoazie şi respect. Nu sunt publicate comentariile injurioase, calomnioase şi de trolling. Ironia e admisă ca spirit, nu ca gratuitate. Semnătura e utilă şi un semn apreciat de politeţe.

Atentie, se interpreteaza!