Ultima ora

Viata lumii

Stiri

Evenimente

Cauta in revista

Inorogul la Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir
La Editura Institutul European, în colecţia „Societate & Cunoaştere“, a apărut la începutul acestui an un amplu, riguros şi foarte consistent studiu academic, Inorogul la Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, semnat de tînărul universitar ieşean Bogdan Creţu.

Critic de întîmpinare consecvent şi sagace, autor – totodată – al unei cărţi despre Matei Vişniec, văzut ca un „optzecist atipic“, şi al unui volum consacrat utopiei negative în literatura română, Bogdan Creţu îşi dă, cu ocazia lucrării despre bestiarul cantemirian, măsura calităţilor sale de exeget şi de cercetător acribios. Cele două volume ale cărţii, Premise. Bestiae Domini şi Bestie diaboli – însumînd circa 500 de pagini – analizează sursele imaginarului cantemirian şi relaţiile acestuia cu imaginarul medieval şi renascentist, contextualizînd cu rigoare, în ideea de a identifica „epistema potrivită“ epocii şi spaţiului cultural în care Dimitrie Cantemir a scris Istoria ieroglifică, şi procedînd la o hermeneutică a simbolurilor animaliere nu doar adecvată şi bazată pe o întinsă documentare, ci şi captivantă graţie capacităţii interpretului de a transforma ideea şi demonstraţia într-un adevărat spectacol. 

Autorul lucrării este conştient de „nenumăratele capcane“ în care poate aluneca un hermeneut neatent la contextualizare, la identificarea corectă a paradigmei culturale căreia i se subsumează imaginarul cantemirian: „Rişti, de pildă, să muţi în alte sisteme de cunoaştere unele animale cum ar fi liliacul, castorul, vidra, bîtlanul, struţul, girafa şi chiar inorogul, care pentru cei vechi erau, fără dubiu, hibrizi. Rişti să acorzi o reputaţie pozitivă unor animale care reprezentau, conform aceluiaşi sistem simbolic, atribute negative. [...] Sau, în fine, rişti să pierzi foarte multe semnale intertextuale, foarte multe aluzii sau chiar să răstorni cu totul sensul pe care textul îl construieşte conform codurilor, valorilor, prejudecăţilor epocii care l-a generat“.www.cafegradiva.ro

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

Atentie, se interpreteaza!