Ultima ora

Viata lumii

Stiri

Evenimente

Cauta in revista

Edward Luttwak, Lovitura de stat, Editura Compania, 2013
Cum poţi să scrii lucid, clar şi fascinant despre operaţiuni politice şi militare complexe ? Ca Edward Luttwak ! E nevoie, cum se vede bine chiar din această carte de tinereţe, de câteva calităţi cardinale : o mare curiozitate documentară pentru mecanismele cinice de supravieţuire ale lumii, o atenţie specială orientată spre logica şi logistica acţiunii, GPS-ul relaţiei cost-beneficiu, talentul ochiului proaspăt deschis pe lucruri vechi şi curajul de a gândi liber. Nimic mai simplu, nu ?

În secolul al XIX-lea, francezii au trecut prin două revoluţii şi două regimuri s-au prăbuşit în urma unor înfrângeri militare. [...] Popoarele de pretutindeni au urmat exemplul francez şi, astfel, durata de viaţă a regimurilor a manifestat o tendinţă descrescătoare în timp ce durata medie de viaţă a supuşilor lor a crescut. Această realitate se află într-un contrast marcat cu ataşamentul relativ faţă de sistemul monar­hiei constituţionale în secolul al XIX-lea. Atunci când grecii, bulgarii şi românii s-au eliberat de sistemul colonial turcesc, ei s-au dus de îndată în Germania ca să-şi târguie o familie regală convenabilă. Coroanele, steagurile şi decoraţiile erau executate de artizani (englezi) de renume şi cumpărate de la aceştia; se înălţau palate regale; şi, dacă se putea, în chip de beneficii suplimen­tare, se con­struiau cabane de vânătoare şi se puneau la dispoziţie amante regale şi o aristo­cra­ţie locală. Pe de altă parte, în secolul XX, popoarele au arătat o clară lipsă de interes faţă de monarhii şi pa­naşul acestora. [...] Militarii şi alte forţe de dreapta s-au străduit între timp să ţină pasul cu mişcările populare, folosindu-şi propriile metode ilegale pentru a pune mâna pe putere şi a răsturna regimurile existente.

Edward Nicolae Luttwak s-a născut la Arad în 1942. Educat în Italia şi în Marea Britanie, a absolvit London School of Economics în 1964 şi şi-a început cariera în Europa, pentru a o continua, din 1972, în Statele Unite ale Americii. Scurtă vreme profesor la universităţi de prestigiu din Ca­pitala americană (Johns Hopkins şi Georgetown), şi-a păstrat prin ani contactul cu mediul academic internaţional prin conferinţe şi cursuri ţinute ca profesor invitat, fiind de ase­menea membru al Center for Strategic and Internatio­nal Stu­dies din Washington, D.C.

Expert în strategie militară şi relaţii internaţionale, cu o vastă cu­noaştere a problematicii războiului şi păcii din Anti­chi­tate şi până în zilele noastre, a fost consultant al Departamen­tului de Stat şi al principalelor instituţii militare americane (Office of the Secretary of Defense, National Security Coun­cil, US Navy, US Army, US Air Force), precum şi ale unor ţări NATO. Multe dintre cărţile sale au devenit ma­nuale universitare sau se numără printre titlurile de re­ferinţă în domeniile stra­tegiei, geopolitcii şi geoeconomiei, istoriei militare, având meritul unanim recunoscut de a fi în acelaşi timp lecturi accesibile şi instructive pentru un pu­blic mult mai larg decât cel al specialiştilor. Iată câteva dintre ele : The Stra­tegic Balance (1972), The US-USSR Nuclear Weapons Ba­lance (1974), The Grand Strategy of the Roman Empire form the First Century AD to the Third (1976), The Grand Strategy of the Soviet Union (1983), Strategy and His­tory (1985), Strategy : the Logic of War and Peace (1987), The Endangered American Dream : How to Stop the United States from Being a Third World Country and How to Win the Geo-Economic Struggle for Industrial Supremacy (1993), Turbo-Capi­talism : Winners and Losers in the Global Economy (1999), Strategy : the Logic of War and Peace (2002), The Grand Stra­tegy of the Byzantine Empire (2009), The Rise of China vs. The Logic of Strategy (2012).

AltFel

Cuprins : Cuvânt înainte la ediţia din 1979 ■ Prefaţă la prima ediţie ■ Prefaţă la ediţia din 1979 ■ Capitolul 1. Ce este lovitura de stat ? ■ Definiţia loviturii de stat ■ Capitolul 2. Când este posibilă o lovitură de stat ? ■ Condiţii prealabile pentru lovitura de stat ■ Înapoierea economică ■ Independenţa politică ■ Unitatea organică ■ Capitolul 3. Strategia loviturii de stat ■ Neutralizarea mijloacelor de apărare ale statului ■ Neutralizarea forţelor armate ■ Neutralizarea poliţiei ■ Neutralizarea agenţiilor de securitate ■ Capitolul 4. Plănuirea loviturii de stat ■ Neutralizarea forţelor politice. Elemente generale ■ Personalităţile din cadrul guvernului ■ Personalităţile din afara guvernului ■ Infrastructura fizică ■ Neutralizarea forţelor politice. Grupurile speciale ■ Organizaţiile religioase ■ Partidele politice ■ Sindicatele ■ Capitolul 5. Executarea loviturii de stat ■ În ajun ■ Alegerea momentului, succesiunea acţiunilor şi securitatea ■ Intrarea în acţiune ■ Obiectivele-ţintă de tip A ■ Obiectivele-ţintă de tip B ■ Obiectivele-ţintă de tip C ■ Situaţia imediat după lovitura de stat ■ Stabilizarea propriilor forţe ■ Stabilizarea aparatului birocratic ■ De la putere la autoritate – stabilizarea maselor ■ Anexe ■ Anexa A. Aspectele economice ale represiunii ■ Siguranţă maximală şi dezvoltare economică zero ■ Anexa B. Aspecte tactice ale loviturii de stat ■ Formarea echipelor active ■ Desfăşurarea forţelor de blocaj ■ Anexa C. Date statistice ■ Indice de nume

Edward Luttwak, Lovitura de stat, Editura Compania, 2013 (în curs de apariţie)

www.cafegradiva.ro

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

Comentaţi la obiect, arătându-le preopinenţilor curtoazie şi respect. Nu sunt publicate comentariile injurioase, calomnioase şi de trolling. Ironia e admisă ca spirit, nu ca gratuitate. Semnătura e utilă şi un semn apreciat de politeţe.

Atentie, se interpreteaza!